|برونشیت در پرندگان| به چه شکل است

بیماری های عفونی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت پرورش طیور هستند که شیوع آن ها در گله می تواند باعث کاهش بهره وری و حتی نابودی گله بشود. یکی از بیماری های بسیار خطرناک عفونی در پرورش پرندگان برونشیت است که جزء بیماری های تنفسی و بسیار حاد محسوب می شود. این بیماری خطرناک همچنین دستگاه تناسلی پرندگان را تحت تاثیر قرار داده و کیفیت تخم های تولیدی را کاهش می دهد.

از طرف دیگر برخی سویه های این پرنده اندام های ادراری را پرندگان را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به بروز نفریت شده و تلفات سنگینی را به دنبال دارد. شیوع این بیماری در گله بسیار سریع است و دوره نهفتگی آن بین یک تا سه روز است. برونشیت می تواند تخم گذاری گله را تا 50 درصد نیز کاهش دهد.

برونشیت

بیماری برونشیت برای نخستین بار در سال 1931 در آمریکا با بروز برخی مشکلات تنفسی در میان طیور کشف گردید. ویروس برونشیت که عامل بیماری رونشیت است جزء کروناویروس ها و دارای ژنوم RNA تک رشته ای است. بر روی این ویروس پروتئینی به نام S وجود دارد که به سلول های میزبان چسبیده و موجب القای آنتی بادی خنثی در آن ها می شود.

برونشیت طیور در ایران

عامل بیماری برونشیت عفونی در ایران در سال 1373 توسط دکتر آقاجان جداسازی شد. در سال 1378 نتیجه آزمایش بر روی نمونه های اخذ شده از پرندگان مبتلا به این ویروس مثبت اعلام شد. در سال 1385 ، از 120 نمونه اخذ شده برای بررسی این بیماری با استفاده از PCR ، نتیجه 20 نمونه مثبت بود.

علائم بیماری برونشیت در میان پرندگان

علائم این بیماری در میان پرندگان شامل علائم تنفسی و علائم کلیوی است. علائم تنفسی مانند نفس نفس زدن ، عطسه ، سرفه ، آبریزش بینی و تنفس کردن با دهان است.  علائم کلیوی که شامل اسهال سفید ، بی اشتهایی و کزکردگی است در میان جوجه های کم سن و جوان و در هفته های سوم تا ششم زندگی مشاهده می شود.

انتقال بیماری برونشیت در میان پرندگان

عامل این بیماری که ویروسی است. ویروس بیماری برونشیت در میان پرندگان به راحتی از راه تنفس ، تماس با پرندگان و بستر آلوده در گله طیور منتقل می شود. البته تجربه نشان داده است که بروز نفریت در میان پرندگان نر دو برابر پرندگان ماده است.

واکسن برونشیت

بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط محققان ژنوتیپ های مختلفی برای ویروس عفونی برونشیت کشف شده است. توزیع سویه های عفونی برونشیت در مناطق مختلف یک کشور یا منطقه متفاوت می تواند باشد. این واکسن شکل لیوفینیزه دارد و از نوع زنده تخفیف حدت یافته است.


منبع:https://easy-bator.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *